VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

BZK "Preporod" Srebrenik završio proces registracije društva na gradskom nivou

U periodu mart - maj 2020.g. Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Srebrenik je provela postupak registracije udruženja na gradskom nivou, tako da će udruženje ubuduće djelovati kao BZK "Preporod" gradsko društvo Srebrenik. Imaće vlastiti porezni i statistički broj, ali će i dalje djelovati kao podružnica u zajednici društava BZK "Preporod" BiH.

BZK "Preporod" Srebrenik je u navedenom periodu održala dvije skupštine: 27.02.2020. i od 23.04.2020. do 29.04 2020. g. elektronskim putem.

Rezultati ovih dviju održanih skupština su:

 • Izabrana su rukovodstva i organi skupštine za naredni četverogodišnji period.
 • Za predsjednika društva izabran je Razim Slanjankić, a za njegovog zamjenika Mirza Suljagić.
 • Za predsjednika skupštine društva izabran je Ramiz Suljkanović, a za članove predsjedništva skupštine Esmir Slanjankić i Samir Selimović.

Članovi upravnog odbora društva su:

 • Razim Slanjankić,
 • Mirza Suljagić,
 • Suad Džanić,
 • Ahmet Hogić,
 • Adin Mujčić,
 • Hajrudin Bećirović,
 • Muhamed Mehmedović.

Skupština je usvojila i Odluku o osnivanju društva BZK "Preporod" gradsko društvo Srebrenik, Statut BZK "Preporod" GD Srebrenik i Program rada za 2020.g.
Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave TK od 28.05.2020.g. društvo djeluje pod nazivom BZK "Preporod" gradsko društvo Srebrenik.

Ciljevi i djelatnost udruženja su sadržani u Statutu BZK "Preporod" GD Srebrenik:

 • razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;
 • istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
 • uspostavljanje i razvijanje društava, organizacija i ustanova potrebnih za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost;
 • razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakom pojedincu i dr.
 • istraživanje i afirmiranje svih postignuća bošnjačke kulture, a posebno onih koja čine dio opće kulturne riznice svijeta;
 • istraživanje i predstavljanje historijskog, kulturnog, književnog, umjetničkog, tradicijskog i društvenog razvoja Bošnjaka od najstarijih vremena do danas te objavljivanje i prikazivanje rezultata ovog djelovanja, a radi afirmacije i popularizacije historije, kulture, književnosti, umjetnosti, tradicije i društvenih vrijednosti Bošnjaka;
 • poticanje razvoja nacionalnih naučnih disciplina kod Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama;
 • upoznavanje putem organizirane izdavačke djelatnosti široke javnosti sa svim kulturnim, a posebno naučnim, književnim, umjetničkim i tradicijskim ostvarenjima Bošnjaka kroz čitavo razdoblje njihovog postojanja;
 • istraživanje u oblasti historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, bosanskog narodnog i književnog jezika, uključujući i njegovo standardiziranje i normiranje, kao i istraživanje u oblasti bošnjačke usmene i pisane književnosti, folklora, etnologije i etnografije, antropologije, kulturologije i drugih srodnih naučnih, a posebno humanističkih i društvenih disciplina;
 • istraživanje ostvarenja bošnjačkih autora iz oblasti filozofije, sociologije, politologije, prava, ekonomije i drugih, a posebno humanističkih i društvenih disciplina, bez obzira na kojem su jeziku pisana;
 • predstavljanje Bošnjaka u umjetničkom životu naše zemlje i izvan njenih granica, a posebno u domenu pozorišta, filma, muzike, slikarstva i sl.;
 • organiziranje naučnih projekata, naučnih skupova, književnih večeri, teatarskih predstava, izložbi iz područja likovne umjetnosti, koncerata itd.;