VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Odluku o nacionalnim kulturnim društvima

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na prijedlog gradonačelnika gosp. Abdulaha Skake, na svojoj 40. sjednici održanoj dana. 30. 7. 2020. usvojilo je Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo. Ovom se Odlukom, koju je obrazložio dogradonačelnik gosp. Ivica Šarić, kulturne organizacije BZK “Preporod”, HKD “Napredak”, SPKD “Prosvjeta” i JKPHD “La Benevolencija” proglašavaju društvima od posebnog značaja za Grad Sarajevo. 

Prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik BZK Preporod u BiH tim povodom je izjavio :  BZK “Preporod” je dio bogatstva Sarajeva već 117 godina, zato je priznanje i Odluka Grada Sarajeva historijska.

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” temeljna je i najstarija danas postojeća kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dugom više od jednog stoljeća, i suštinski ima karakter bošnjačke kulturne matice. Historija “Preporoda” počinje 20. februara 1903. osnivanjem kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva “Gajret”, da bi se 19. oktobra 1924. osnovalo i društvo “Narodna uzdanica”, a 13. septembra 1945. se ova dva društva ujedinjuju u jedinstveno Kulturno društvo muslimana “Preporod”. Nedugo zatim, 1949. godine, jugoslavenske vlasti zabranjuju rad “Preporoda” kao i ostalih nacionalnih kulturnih društava. S demokratskim promjenama početkom devedesetih stječu se uvjeti za obnavljanje rada “Preporoda” što je ozvaničeno na Obnoviteljskoj skupštini održanoj 5. oktobra 1990. godine.

Rad Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” danas se ostvaruje u svim oblastima kulture, uključujući i tzv. živu kulturu i kulturno naslijeđe, pri čemu je dosad realizirano hiljade i hiljade kulturnih projekata i programa različitih vrsta, sve to u okvirima više desetina različitih sekcija i drugih vidova organiziranja u okvirima Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i brojnih podružnica. Jedna od organizacijskih jedinica BZK “Preporod” je i Institut za bošnjačke studije.

Mi, u BZK "Preporod"  GD Srebrenik smatramo da zbog nedosljednosti bošnjačke politike, te nepostojanja jedinstvenog strateškog pristupa kulturi nema ni jedinstvenog principa finansiranja podružnica BZK  Preporod , koje su prepuštene same sebi i koje se pojedinačno snalaze kako znaju i umiju u svom radu.