O NAMABZK PREPOROD "SREBENIK"

Bošnjačka zajednica kuture "Preporod" Srebrenik

Bošnjačka zajednica kulture (skraćeno BZK) "Srebrenik" je ogranak BZK "Preporod" BiH sa sjedištem u Sarajevu.

BZK "Preporod" BiH ima svoja tijela i organe, a to su:

 • Matični odbor koji broji 45 članova iz reda uglednih osoba iz javnog i društvenog života BiH
 • Savjet izabran 2014. godine koji broji 41 člana
 • Izvršni odbor BZK "Preporod" BiH izabran 2014. godine koji broji 11 članova
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti izabrani takođe 2014.

Predsjednik BZK "Preporod "BiH u svom drugom mandatu od 2014. je prof. dr Senadin Lavić.

Na početku 21. stoljeća BZK “Preporod” predstavlja bošnjačku instituciju kulture koja baštini sve bitne sadržaje, događaje i procese unutar bosanske i bošnjačke kulture. Glavno sjedište (Matični odbor) „Preporoda“ je u Sarajevu, a širom Bosne i Hercegovine su brojna općinska društva - danas ih ima oko sedamdeset. “Preporod” je razgranat u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sandžaku, Kosovu, Norveškoj i Švedskoj.

Na skupštini BZK "Preporod" Srebrenik održanoj marta 2012.godine izabran je izvršni odbor čiji članovi su: Adnana Ibrić, Kimeta Buševac, Esad Dedić, Nasiha Ibrić, Damir Babajić, Haris Mehmedović, Nazif Hasanović, Razim Slanjankić, Fadil Duranović i Nermin Tursić.

Predsjednik općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik je Nermin Tursić. Mandat članovima izvršnog odbora i predsjednika je istekao 2016.Općinsko društvo BZK "Preporod" Srebrenik ima svoj Statut  u kojem su sadržani programski ciljevi i zadaci koji se odnose u prvom redu na razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura.


Dana 16.03.2018.g održana je IV redovna izvještajno-izborna skupština općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik

Članovi skupštine su pored ostalog usvojili :

 • Poslovnik o radu skupštine društva
 • Izvještaj o radu općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenikza period 2012-2018.
 • Finansijski izvještaj za period 2012-2018. g.
 • Program rada društva za period 2018-2022. g.

Donesena je Odluka o izboru članova nadzornog odbora i članova suda časti:

Nadzorni odbor čine:

 1. Muhamed Omerčić,predsjednik
 2. Nermina Mujkić,član
 3. Haris Salibašić,član

Sud časti čine:

 1. Mirza Suljagić,član
 2. Dekida Zahirović,član
 3. Ali Muhedinović,član

Članovi skupštine su izabrali i novi izvršni odbor za period 2018-2022. u sastavu:

 1. Aldin Hodžić
 2. Adin Mujčić
 3. Esad Dedić
 4. Merima Delić
 5. Kimeta Buševac
 6. Nasiha Avdić
 7. Alma Bajrektarević
 8. Ismet Odobašić
 9. Razim Slanjankić

Članovi skupštine su izabrali i Razima Slanjankića za predsjednika društva za period 2018-2022.

Za zamjenika predsjednika izabran je Aldin Hodžić.