Dokumentarno istraživački projekat „SAZ U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI“.

Dana 04.11.2017.god. BZK“ Preporod“ Ssrebrenik započeo dokumentarno istraživački projekat „ SAZ U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI“.

Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Cilj projekta je terensko istraživanje savremenih baštinika saza, dokumentovanje u pisanoj i digitalnoj formi, te javna prezentacija rezultata projekta u obliku publicističkog zapisa kao i u formi dvd-a.

Tim koji realizuje projekat za svoju prvu lokaciju je izabrao naselje Poljice u Općini Lukavac, gdje je u ambijentu planinarskog doma „Svatovac“ zabilježio nastup prvih učesnika.To su: Asim Muminović, Sulejman Šarić, Enes Imamović, Mustafa Murselović i Razim Slanjankić. Projekat se nastavlja dalje prema utvrđenom planu obilaska lokacija.

Autor i voditelj projekta: Razim Slanjankić