VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

U SREBRENIKU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “MAJKA HATIDŽA” AUTORICE ESNEFE SMAJLOVIĆ - MUHIĆ

majka hatidza

U petak, 17. juna 2022. godine u Domu kulture u Srebreniku održana je promocija knjige “Majka Hatidža“ autorice Esnefe Smajlović - Muhić u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Srebrenik.

Promotor knjige bila je doc. dr. Mersada Nuruddina Agović, uvodničar predsjednik BZK “Preporod” Srebrenik Razim Slanjankić, a moderator profesor historije Mirza Suljagić.

Promocija je počela poemom o majki Hatidži Mehmedović koju je recitirala Majra Rešidović.

Autorica Esnefa Smailović - Muhić govorila je o majci Hatidži kao simbolu svih žena BiH, o hrabroj ženi koja je obilazila grobnice u potrazi za svojim najmilijima čije je kosti napokon pokopala u Potočarima, o ženi koja je cijelog svog života vapila za pravdom živjeći dostojanstveno i pomažući drugim majkama, suprugama šehida, sestrama i njihovoj preživjeloj djeci.

Profesorica Agović istakla je humanitarni rad majke Hatidže, njenu borbu za istinom, upornost, učešće na eminentnim skupovima, pomaganje školovanja srebreničke omladine u kojoj je vidjela nadu u obnovi zavičaja, kao što je i na simbolu, srebreničkom cvijetu u centru zelena boja, boja vjere, ali i proljeća, novog buđenja i rađanja nove nade.

Knjiga je preporučena čitalačkoj publici i svim bibliotekama koje bi ovom knjigom obogatile svoj knjižni fond.